Vítejte na stránkách Miniškolky Smolíček, z.s.

"All I really need to know I learned in kindergarten." 

 "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."

Robert Fulghum

 

Jak je patrné již z našeho MOTTA, věříme, že předškolní výchova a péče dává ten nejlepší základ dalšímu vzdělávání a celému budoucímu životu našich dětí. Je nutno si však uvědomit, že nejvíce v tomto období záleží zejména na spolupráci a vzájemné podpoře mezi rodiči a pedagogy.

Pojďme do toho tedy společně a s chutí.

 

 

!!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!

Vážení rodiče,

již v pondělí 18. 5. bude obnoven provoz školní jídelny, takže se  na Vás i na Vaše děti už moc těšíme.


Martina Kolmašová, jednatelka

!!! SKVĚLÁ ZPRÁVA !!!


Naše miniškolka získala dotace a pod registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016153 
pokračuje dál s názvem projektu Dětská skupina Miniškolka Smolíček.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen 
v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen 
ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče 
o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci 
města Břeclav a přilehlých obcí.
Hlavním cílem projektu je nadále provozovat služby péče o dítě v Břeclavi a zlepšit tak 
podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého 
pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Výstupem projektu bude provoz zařízení péče o děti v celkové kapacitě.24 dětí. Naše zařízení ./././
je provozováno jako dětská skupina, která je zapsána v registru dětských skupin.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně 
z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací naleznete na www.esfcr.cz.

 

 

 

JOIN US ON FACEBOOK!


Na našich stánkách na FB naleznete všechny aktuality a fotky.


http://www.facebook.com/pages/Jazyková-školka-SMOLÍČEK/293604064021929

Důležitá data a informace

- fotogalerie

This demo requires Flash Player.