Vítejte na stránkách Miniškolky Smolíček, z.s.

"All I really need to know I learned in kindergarten." 

 "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."

Robert Fulghum

 

Jak je patrné již z našeho MOTTA, věříme, že předškolní výchova a péče dává ten nejlepší základ dalšímu vzdělávání a celému budoucímu životu našich dětí. Je nutno si však uvědomit, že nejvíce v tomto období záleží zejména na spolupráci a vzájemné podpoře mezi rodiči a pedagogy.

Pojďme do toho tedy společně a s chutí.

 

 

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

 

Vážení rodiče,

ráda bych Vás touto cestou pozvala na ČLENSKOU SCHŮZI, která se bude konat v pátek 20. 8. 2021. Pozvánku naleznete ve svém mailu a na nástěnce v šatně.
S přáním krásného dne
Martina Kolmašová
Jednatelka Miniškolky Smolíček, z. s.

 

 

 

!!! SKVĚLÁ ZPRÁVA !!!


Naše miniškolka se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora provozu zařízení péče 
o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen
v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen 
vevěku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče 
o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci 
města Břeclav a přilehlých obcí. Hlavním cílem projektu je nadále provozovat služby péče o dítě 
v Břeclavi a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit 
na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro 
budoucí povolání. Výstupem projektu bude provoz zařízení péče o děti v celkové kapacitě 
24 dětí. 
Naše zařízení je provozováno jako dětská skupina, která je zapsána v registru dětských skupin.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně 
z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací naleznete na www.esfcr.cz.


Název projektu:                    Dětská skupina Miniškolka Smolíček

Registrační číslo:                 CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016153

Doba realizace projektu:     1. března 2020 – 28. února 2022


 

 

 

JOIN US ON FACEBOOK!


Na našich stánkách na FB naleznete všechny aktuality a fotky.


http://www.facebook.com/pages/Jazyková-školka-SMOLÍČEK/293604064021929

Důležitá data a informace

- fotogalerie

This demo requires Flash Player.