Dětská skupina Miniškolka Smolíček, z.s. Vás vítá :)

"All I really need to know I learned in kindergarten." 

 "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."

Robert Fulghum

 

Jak je patrné již z našeho MOTTA, věříme, že předškolní výchova a péče dává ten nejlepší základ dalšímu vzdělávání a celému budoucímu životu našich dětí. Je nutno si však uvědomit, že nejvíce v tomto období záleží zejména na spolupráci a vzájemné podpoře mezi rodiči a pečujícími osobami.

Pojďme do toho tedy společně a s chutí.

 

 

SMOLÍČEK jako takový funguje ve městě Břeclav již od roku 2012, kdy svou laskavou náruč otevřel dětem poprvé 2. května. Od té doby prošel mnoha legislativními změnami a personálními obměnami, avšak srdce našeho týmu je stabilní a vytváří tak jistotu pevných základů, na kterých lze zas a znovu stavět za jakýchkoli podmínek.

Dětská skupina Miniškolka Smolíček, z.s. vznikla na základě poptávky ze strany rodičů na výchovu a péči o děti mladší tří let v roce 2018. Plynule tak navázala na filozofii původní Jazykové školky SMOLÍČEK, s.r.o. s přihlédnutím na individuální potřeby dvouletých dětí a upustila od plně bilingvní výuky. S anglickým jazykem jsou děti částečně seznamovány i nadále. 

Téhož roku vznikla také základ pro Plán výchovy a péče (dále jen „PVP“). Který byl postupně upravován až do podoby, jak jej známe dnes. PVP je však průběžně aktualizován s ohledem na potřeby skupiny, která v daném období DS navštěvuje. SMOLÍČKŮV PVP je dostupný v šatně provozovny a zároveň také na stránkách naší DS.

Kolektiv tvoří většinou mladé pečující osoby, které jsou mentorem motivovány k dalšímu vzdělávání, osobnostnímu i profesnímu rozvoji. Dětmi jsou nazývány zpravidla tetami nebo paní učitelkami. Jsou vždy ochotné telefonicky nebo osobně zodpovědět jakékoli dotazy a přijímat podněty ze stran dětí, jejich rodinných příslušníků, či zájemců o přijetí. Více se o nich dozvíte na webu naší DS.

 

!!! SKVĚLÁ ZPRÁVA !!!

 Naše zařízení je provozováno jako dětská skupina, která je zapsána v registru dětských skupin.

 

Péče v dětské skupině je poskytována s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních 
věcí (dále jen „MPSV“), na základě přiznání jeho příspěvku na provoz dětské skupiny 
č.j.: MPSV-2022/31570-213 s platností do 30. 12. 2022 a možnou návazností dalším příspěvkem 
(při opětovném splnění zákonem uložených podmínek). 

 

Na našich stánkách na FB a INSTAGRAMU naleznete všechny aktuality a fotky.

 

 

www.facebook.com/MiniskolkaSmolicek

www.instagram.com/smolicekbreclav

Důležitá data a informace

STÁTNÍ SVÁTKY V ROCE 2022

 • 1.1. 2022 (sobota) Nový rok/Den obnovy samostatného českého státu
 • 15.4. 2022 (pátek) Velký pátek - ZAVŘENO
 • 18.4. 2022 (pondělí) Velikonoční pondělí - ZAVŘENO
 • 1.5. 2022 (neděle) Svátek práce
 • 8.5. 2022 (neděle) Den vítězství
 • 5.7. 2022 (úterý) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - ZAVŘENO
 • 6.7. 2022 (středa) Den upálení mistra Jana Husa - ZAVŘENO
 • 28.9. 2022 (středa) Den české státnosti - ZAVŘENO
 • 28.10. 2022 (pátek) Den vzniku samostatného československého státu - ZAVŘENO
 • 17.11. 2022 (čtvrtek) Den boje za svobodu a demokracii - ZAVŘENO
 • 24.12. 2022 (sobota) Štědrý den
 • 25.12. 2022 (neděle) 1. svátek vánoční
 • 26.12. 2022 (pondělí) 2. svátek vánoční - ZAVŘENO

- fotogalerie

This demo requires Flash Player.