Jazyková výuka

Jazyková výuka

Uvědomujeme si, že Vaše děti vyrůstají v době, kdy je znalost některého cizího jazyka přímo nezbytná. Z toho důvodu jsme do standardní výuky začlenili výuku anglického jazyka. Tato výuka je ovšem v intenzivnější formě, než s jakou jste se mohli setkávat doposud.

Po absolvování naší jazykové školky budou Vaše děti připraveny na bezproblémový přechod do školní výuky anglického jazyka. Naším záměrem je, aby se děti cítily sebevědomější, a aby se co nejrychleji a nejlépe dokázali zorientovat ve světě, který je dnes anglickým jazykem doslova propleten.

 

Naše výuka je postavena na tom, že je komunikace ve více jazycích pro děti v raném věku snadná a přirozená. Názorným příkladem jsou děti vyrůstající v prostředí, kde oba rodiče mluví jiným jazykem. Dítě je schopno si plně osvojit oba tyto jazyky. Protože se děti v naší školce angličtinu učí přirozeně, osvojují si ji jako druhý jazyk, nikoli jako cizí jazyk.

Při výuce angličtiny bude o Vaše děti pečovat lektorka (více v sekci "Náš tým"), která na ně bude mluvit pouze anglicky. Nemusíte se však obávat, že by byly děti deprimované tím, že nerozumí. K dispozici jim bude po celou dobu také česky mluvící paní učitelka. Komunikace probíhá na několika úrovních tak, aby byla co nejvíce názorná a srozumitelná. 

 

Výuka je bilingvální, což znamená, že se děti učí oba jazyky během celodenního programu - většina pravidelných aktivit tak probíhá v anglicko-českém prostředí. Dbáme tedy na to, aby se děti plně rozvíjely nejen v cizím, ale i mateřském jazyce!

This demo requires Flash Player.