Denní harmonogram naší miniškolky

 

7,00 - 8,30

Příchod dětí do školky, volná hra (neřízená činnost)

8,15 - 08,45

Ranní výukový blok – „WARM-UP“

8,45 - 9,15

Hygiena, příprava na svačinku

Ranní svačinka

9,15 - 11,30

Pobyt venku (za příznivého počasí)

9,15 - 9,45

Dopolední výukový blok – „THEME OF THE WEEK“

 

Řízená činnost (dle ŠVP)…

 

…malí šikulové (tvořivý svět)

 

…malí hudebníci (zpěv, recitace, hudební nástroje)

 

…malí tanečníci  (tanec, sportíky, dětská jóga)

 

…malí herci a povídkáři (dramatická výchova, rozvoj imaginace)

 

…malí školáci (příprava předškoláků)

11,30 - 12,15

Hygiena, příprava na oběd

Oběd

Hygiena, příprava na klidový režim

12,15 - 12,30

"Tichý program" pro dopolední SMOLÍČKY

12,15 - 14,15

Odpolední odpočinek, klidová činnost nespících dětí

Příprava předškoláků

14,00 - 14,30

Průběžné vstávání

Odpolední svačinka

14,30 - 16,30

Pobyt venku (za pěkného počasí)

14,30 - 15,00

Odpolední výukový blok – „REVISION and CONCLUSION“

15,00 - 16,30

Volné hry a činnosti, odcházení dětí ze školky

 

Jsme velmi flexibilní i v dalších alternativách provozu!

Řízené činnosti podléhají týdennímu programu, při jehož přípravě vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ (jako závazného dokumentu MŠMT) a britského kurikula odpovídajícího stupně.

Výtvarné, dramatické, hudebně-pohybové aktivity, sportíky a dílnička nejsou v naší školce vedeny formou odpoledních zájmových kroužků, ale jsou nedílnou součástí každodenního programu - ať již dopoledne či odpoledne. Děti mají vždy možnost se těchto aktivit zúčastnit, pokud o ně mají zájem. Veškeré specializované aktivity (krom výletů) jsou postupně zařazovány do našeho vzdělávacího programu a jsou v ceně.

Nedílnou součástí jednotlivých bloků je výuka anglického jazyka. Angličtina však prostupuje celým dnem. Bilingvální výuka totiž znamená, že se děti učí oba jazyky v anglicko-českém prostředí během celodenního programu a tím je zajištěna bezproblémová komunikace a pokrok v obou jazycích.

Předškolní příprava u nás probíhá každý den a to nejlepším vhodným způsobem – postupně a systematicky. Jednotlivé aktivity jsou odstupňovány tak, aby vyhovovaly odpovídajícím věkovým skupinám. Mohou tak být zařazeny do programu již u mladších dětí (tzn. dříve než v posledním roce před nástupem do školy). Tím je docíleno nejpřirozenějšího osvojovacího procesu, díky tomu je pak vstup na základní školu mnohem snazší.

Náš den Vám nejvíce přiblíží fotky a videa na naší Facebook Fan Page. Na FB nás najdete pod NICKem Miniškolka Smolíček Břeclav.

This demo requires Flash Player.