Aktuality

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka

na členskou schůzi

MINIŠKOLKY SMOLÍČEK, Z.S.

IČO: 065 41 798, se sídlem třída 1. máje 3414/11b, Břeclav, PSČ 690 02, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem pro Jihomoravský kraj, oddíl L, vložka 23315 (dále jako „Spolek“).

Výbor Spolku tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a stanovami Spolku svolává

Členskou schůzi Spolku

která se bude konat dne 2.5.2018, od 15:30 hodin ve třídě školky, na adrese Třída 1. Máje 3414/11 B, Břeclav, 690 02.

Pořad jednání členské schůze Spolku:

  1. Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti; volba předsedy členské schůze a volba zapisovatele.
  2. Seznámení se změnami v souvislosti s GDPR.
  3. Diskuse:
  4. Závěr.

Upozorňujeme, že každý člen Spolku je oprávněn dát se na členské schůzi zastoupit jakoukoli fyzickou osobou, to však jen na základě písemné plné moci, která musí být předložena některému z členů výboru ještě před zahájením zasedání členské schůze.

V Břeclavi dne 5.4.2018

Za výbor Spolku

Martina Kolmašová 

SMOLÍČKOVY NAROZENINY a BESÍDKA KE DNI MATEK

SMOLÍČKOVY NAROZENINY a BESÍDKA KE DNI MATEK

Neskutečné! Náš SMOLÍČEK letos 2. května oslaví již 6. narozeniny. Při této příležitosti se odehraje přátelské posezení s našimi dětmi, rodiči a personálem.

V rámci tohoto odpoledne proběhne také malé vystoupení dětí pro maminky ke Dni matek. Těšíme se na Vás.

Z jazykové školky se stává miniškolka

Z jazykové školky miniškolkou? Co to znamená pro Vaše děti?

 

Mnozí z Vás, kteří sledují dění na našich stránkách a zvažují, že by své ratolesti svěřili do naší péče, si jistě všimli změny názvu naší školičky. 

Nemusíte mít obavy, že by se děti přestaly učit angličtinu nebo že by snad mohly teď do školky chodit jen malé děti. Naše školička je i nadále otevřena dětem od dvou let až do započetí povinné školní docházky a je zachována i rozšířená výuka jazyků.

Z pohledu dětí tedy nedojde k žádným změnám, jen my se budeme muset naučit trochu jiným pravidlům ohledně administrativy...ale co bychom pro ty naše dšti neudělali, viďte? :)

This demo requires Flash Player.