Bezpečnost především

Jazyková školka SMOLÍČEK s.r.o. dbá nejen na vzdělání Vašich ratolestí, ale také na jejich bezpečnost. Tu je třeba mít na zřeteli nejen ve třídě, ale při pobytu venku. Zapojli jsme se tedy do projektu "Jsme vidět.cz" Ministerstva dopravy ČR a dále jsme pro naše děti zakoupili dva vycházkové krokodýlky WALKODILE (více v klikatelném odkazu níže).  

O Vaše ratolesti se neuatále starají nejméně dve pedagogické pracovnice. Je-li to zapotřebí, připojuje se k nim i další pedagog či nepedagogický pracovník.

Vchodové dveře provozovny jsou k zajištění bezpečnosti opatřeny magnetickým zámkem, k jejich otevření je teda zapotřebí stisknutí pojistky dospělou osobou a to buď zevnitř či zvenčí prostřednictvím ovladače, který má k dispozici pouze personál. Kdokoli chce tedy navštívit naši provozovnu, musí použít zvonku.

Naše spoukromé školní hřiště je uzamčeno neustále. A to jak při pobytu dětí, tak i mimo něj, proto se nemůže stát, že by bylo zdraví Vašich ratolestí jakkoli ohroženo nebezpečnými vlivy cizích lidí.

Dalším prostředkem k ochraně našich dětí je bezpečnostní kamerový systém, který je zabudovaný nejen ve třídě a šatně, ale také nad vchodovými dveřmi.

Pobyt dětí ve třídě - SMOLÍČKOVA TŘÍDNÍ PRAVIDLA

Pobyt dětí venku - SMOLÍČKOVA PRAVIDLA pro CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Pobyt dětí venku - SMOLÍČKOVA PRAVIDLA pro CHOVÁNÍ NA VYCHÁZKÁCH A VÝLETECH

This demo requires Flash Player.