Před nástupem do školky

Zákonní zástupci by měli dítě na nástup do miniškolky postupně a opatrně připravovat, nikoli jím strašit, a ve stejném duchu pokračovat i v průběhu celé docházky. Je nepřípustné dítě jakkoli štvát proti ostatním dětem nebo personálu miniškolky.

Zákonní zástupci by taktéž měli své dítě před nástupem do miniškolky vést k samostatnosti (oblékání a vysvlékání, obouvání,  stravování, osobní hygiena) a respektu k druhým.

Stejně tak je nevhodné s dětmi příliš rozebírat případně obtížné zvykání si na školku, aby se tak děti nestávaly o to více bojácnými a plačtivými. Úzkostlivé a ustarané tváře nás dospělých vedou ke zbytečnému prodlužování přirozené adaptace.

 

Děti však lze po domluvě přijmout i v případě, že dosud nejsou zcela samostatné.

Co děti potřebují s sebou do školky:

- přezůvky s pevnou patou (tzv. nazouváky nejsou povoleny)

- náhradní spodní prádlo a oblečení (pro nepředvídatelné situace)

- oblečení na školní hřiště a pro pobyt venku (podle ročního období) 

- naprosto nevhodná jsou „kojenecká bodýčka“ a overaly

- obuv na školní hřiště a pro pobyt venku s pevnou patou i špičkou (tzv. „crocsy“ nejsou povoleny)

- pyžamko na spaní (oblíbený polštářek či přikrývka povoleny) – měnit nejpozději každé 3 týdny

- hrníček na pití (nikoli lahvičku či hrneček se „savičkou“), papírové kapesníky, vlhčené ubrousky

- plenky (pokud je dítě nosí)

 

Děti si ve výjimečných případech mohou přinést i vlastní hračku. Za tu však miniškolka nezodpovídá a nelze požadovat od personálu miniškolky, aby případně „ztracené“ hračky hledal. Stejně tak není možné, aby si je zákonný zástupce ve třídě hledal sám.

 

Dětem není povoleno do miniškolky nosit jakékoli ostré či jinak nebezpečné předměty, zbraně ani jejich atrapy, náhrdelníky, řetízky, náramky, taštičky, či jiné, které by mohly vést k případným úrazům.

Vše musí být označeno monogramem dítěte (fix, výšivka - dle uvážení zákonného zástupce).

Miniškolka se zavazuje hygienicky naložit se znečištěným oblečením a osobními věcmi dítěte. Zákonní zástupci jsou pak povinni takto oddělené věci neprodleně zlikvidovat z prostor miniškolky, aby se předešlo případné další kontaminaci.

This demo requires Flash Player.