Kritéria pro přijetí

  • zařazení dítěte v evidenci uchazečů o místo v Miniškolce Smolíček, z. s.
  • podpis k souhlasům, které se týkají problematiky GDPR 
  • věk od 2 let do zahájení povinné předškolní docházky (5 let)
  • schopnost samotnatné chůze a dlouhodobého odloučení od rodičů
  • psychické i fyzické zdraví dítěte
  • splnění všech podmínek stanovených dotací:

- povinné očkování dítěte

- rodič dítěte (podpořená osoba)  je po celou dobu docházky dítěte zaměstnána, OSVČ, student nebo uchazeč o zaměstnání

- podpořená osoba vyplní po přijetí dítěte do dětské skupiny monitorovací list. Stejně tak po ukončení docházky.

- podpořená osoba má s dítětem společné trvalé bydliště 

 - podpořená osoba se zaváže, že dodrží domluvenou docházku

- na 1 podpořenou osobu lze přijmout pouze 1 dítě (nemohou být 2 sourozenci na 1 podpořenou osobu)

  • o přijetí dítěte rozhodne předseda spolku
  • v případě velkého počtu přihlášek bude přistoupeno k losu
  • dětská skupina Smolíček není spravována MŠMT a nenabízí možnost povinné předškolní docházky

This demo requires Flash Player.